KABOTAJ KANUNU
    Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar’a istinaden yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşmasıyla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj kanunu 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlar da dahil olmak üzere bütün kara sularında ve körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde motor, yelken ve kürek ile hareket eden araçları bulundurma, bunlarla yük ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Bununla beraber Dalgıçlık, kaptanlık, klavuzluk, tayfalık ve çarkçılık gibi mesleklerin Türk yurttaşları tarafından ifa edilebileceği belirtildi. Yabancı bayraklı gemilerin yalnız Türk limanları ile yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.
    Bir devletin kendi limanları arasında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık ve bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşların yararlanması milli ekonomiye önemli bir ayrıcalık sağlayacağından devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslar arası sözleşmelerde kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.
    Kabotaj bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkıdır.Türkiye’de 1 Temmuz Kabotaj bayramı olarak
kabul edilmiştir.